понедељак, 5. април 2021.

МЕСЕЦОСЛОВ


 

МЕСЕЦОСЛОВ (87/16)

Храм Светог Николаја у Нишу

Место и година издања: ?, XIX век

Димензије: 14,5 х 10,5 cm

Недостаје прва страна, па није познато где и када је штампана. На основу записа из 1836. године, може се утврдити да потиче највероватније са почетка XIX века.