понедељак, 5. април 2021.

ТРЕБНИК

ТРЕБНИК (105/15)

Храм Светог Николаја у Нишу

Место и година издања: Москва, 1866. године

Димензије: 16 х 10 cm

Обим: 608 страна