петак, 9. април 2021.

СВЕШТЕНИЧКА КАПА
 

СВЕШТЕНИЧКА КАПА- ТЕНЏЕРЛИЈА

XIX век

 

У Пентикостару Саборног храма у Нишу, штампаног у Москви 1782. године, Митрополит нишки Григорије записао је да је 1838. године уз помоћ нишког Исмет паше наредио свештеницима да носе камилавке, а калуђери да носе капе тенџерлије по угледу на Светог Спиридона.