понедељак, 5. април 2021.

НОВИ ЗАВЕТ


 

НОВИ ЗАВЕТ (90/2)

Инвентар Музеја црквених старина, непознатог порекла

Место и година издања: Лајпциг, 1830. године

Превод: Атанасије Стојковић

Димензије: 18,5 х 11 cm

Обим: 628 страна