понедељак, 5. април 2021.

FLORES GRAMMATICALES ARABICI IDIOMATI


 

FLORES GRAMMATICALES ARABICI IDIOMATI (93/147)

Инвентар Музеја црквених старина непознатог порекла

Место и година издања: Poetovio, 1687. године

Димензије: 22 х 15 cm

Обим: 376 страна

 

Арапска граматика на латинском језику.