понедељак, 5. април 2021.

СЛАВЕНСКА ГРАМАТИКА


 

СЛАВЕНСКА ГРАМАТИКА (24/84)

Манастир Светог Романа у Ђунису

Место и година издања: Будим, 1832. године

Обим: 240 страна

 

Дело Георгија Захаријадиса, написано у Шапцу 1824. године, а штампано у Будиму 1832. године, за потребе "јуности Србске." Књига је пронађена у књижници попа Алексе Милојковића из Преткрковца и даривана Манастиру Светог Романа.