четвртак, 8. април 2021.

ПУТИР
 

ПУТИР

1856. годинa

Рад качаревских мајстора, према запису на доњем делу путира

Franzfeld 1856.

Саборни храм у Нишу

 

Метал