понедељак, 5. април 2021.

ТРЕБНИК


 

ТРЕБНИК (73/81)

Дар свештеника П. Поповића из Врања Музеју црквених старина 1960. године

Место и година издања: Москва, 1863. године