понедељак, 5. април 2021.

OПШТИ МИНЕЈ

OПШТИ МИНЕЈ 

Манастир Светог Романа

Место и година издања: ?, XVIII век

Димензије:  26 х 16 cm

Обим: 744 стране