четвртак, 15. април 2021.

ЧАШАЧАША

1901. године 

Манастир Пресвете Богородице у Височкој Ржани

 

Запис на чаши:

„Спомен од Јоце и Милке Богдановић из Вршца; За здравље свом сину Владану године 1901.