понедељак, 21. март 2022.

ЕВАНЂЕЉЕ ТОМЕ ИСИДОРОВИЋА КРУШЕВЛИЈЕ

 

Оков Јеванђеља старе нишке Саборне цркве, рад кујунџије и златара Томе Исидоровића, без сумње представља једно од најбољих остварења српског златарства XIX века. Познато је да је Тома Исидоровић 1854. године оковао Јеванђеље лозовичке цркве, па се и период израде нишког окова може оквирно сместити у половину XIX века. Јеванђеље које се налази у окову штампано је у време руске царице Екатерине у Москви новембра 1798. године. На једанаест страна налази се посвета која сведочи о дародавцу.

Сіе Еанггеліе Мнастира Петковице Њкути Ктиторинъ Ачиљ Тудоръ За Свои вэчный Спомень

 

Запис дакле сведочи да је Јеванђеље извесни ктитор Аџија Тодор за свој вечни спомен даривао или откупио од Манастира Петковица код Шапца. Познато је да је за овај манастир мајстор Тома Исидоровић израдио путир 1853. године, па је највероватније да је и ово Јеванђеље тада оковано за Манастир Петковицу. Како се обрело у нишкој Саборној цркви, није нам познато. 

Корице Еванђелистара пресвучене су вишњевом кадифом, која највероватније није аутентична, на коју су аплицирани сребрни окови, ивице су покривене богатим оквиром рађеним на пробој са флорално вегетабилним мотивима. На предњој корици су овални медаљони изведени великом графичком вештином рађени техником нијела, са приказима Јеванђелиста у угловима, представљених допојасно са њиховим персонификацијама. У центру је медаљон са представом Распећа, који је највероватније након мењања чоје на корицама грешком постављен са предње стране. Медаљоне окружују сребрни оквири са биљном и цветном орнаментиком.

Изнад централног медаљона је грб Кнежевине Србије. Задња корица уоквирена је ажирираним сребром, а у средишту је медаљон са сценом Христовог Васкрсења. Христос је приказан са барјаком, у подножју саркофага је Анђео са леве и римски војник са десне стране. У угловима су масивне сребрне стопе, док је изнад централног медаљона натпис РАСПЉТІЕ ХРІСТОВО, што сведочи у прилог да су медаљони са предње и задње стране у неком тренутку замењени.

На хрбату Јеванђеља, приказане су четири допојасне представе Анђела и то два у горњој и два у доњој зони, окружени биљном орнаментиком. Услед физичког оштећења доњи део недостаје, па се последњи Анђео не види.  У средини хрбата налази медаљон се представом Бога Оца на облацима са раширеним рукама, док су испод приказана два Анђела између којих се налази Црква. На средини предње и задње корице налази се механизам за копчу који недостаје, а на коме је могла бити посвета и потпис мајстора Томе Исидоровића, као на Јеванђељу лозовичке цркве.