петак, 18. март 2022.

ВОЗДУХ

 

Воздух или Аер представља правоугаоно брижљиво украшавано литургијско платно већих димензија. У XIX веку, а и раније, била је изражена пракса ушивања трака на једној страни, како би се воздух учврстио на леђима ђакона при великом входу. Већина сачуваних воздуха украшавана је златотканим и сребротканим украсима као и сложенијим техникама веза. Овај воздух је украшен сребротканим биљним орнаментима, док се на средини налази златовезни крст.  На четири стране налазе се четири серафима, приказани у барокном стилу као мала деца. Ликови серафима су штампани и уметнути, док су њихова крила ручно извезена, док је читав воздух обрубљен златним ресама. Вез је највероватније начињен од самих дародаваца, чија су имена извежена на предњој страни воздуха: О УПОКОЕНЇЙ р.б. НИКОЛАЯ СТЕФАНА ВАСИЛЇЯ.