среда, 23. март 2022.

РИПИДЕ ПАЗАРСКЕ ЦРКВЕ


 

РИПИДЕ ПАЗАРСКЕ ЦРКВЕ У ПИРОТУ

1842. година

Сребро, злато, ливење, куцање, резање

 

Снажан утицај османске визуелне културе током XVIII века уочава се на рипидама Пазарске цркве у Пироту. Рипиде су настале 1842. године трудом епитропа. Рипиде су кружног су облика, таласастих преломљених ивица чија профилација у многоме дугује исламској орнаментици. Коване су од масивног сребра са крстом на врху и крупним усадником за дрвени носач. Глатке сребрне површине обострано су украшене ливеним апликацијама од позлаћеног сребра. Картуши са представом Силаска у Ад налазе се у средишту обе рипиде. Ова представа изведена је према истоветном предлошку који се среће на оковима Јеванђеља из Пирота и Берковице. Прва рипида на супротној страни у картушу садржи сцену Рођења Христовог сведену на представе Богородице са Јосифом и тек рођеног Христа у јаслама, изнад кога су животиње и Источна звезда. Сцена Рођења изедена је по узору на описе ерминија и зографске представе са икона савремених настанку рипида. Друга у средишту садржи представу шестокрилог серафима. Ове бесплотне силе радијално су приказане дуж обода обе рипиде. Медаљони са представом Силаска у Ад на рипидама и Јеванђељима указују на механизме обликовања литургијских предмета и улогу кујунџијских модела и матрица који у оптицају дуго задржавају одређене иконграфске типове. Према старој пракси празничне иконе на рипидама биле су најчешће у вези са посветом цркве којој су рипиде припадале.Стара пиротска црква посвећена је Рођењу Христовом те се тиме може објаснити и порекло речене представе на рипиди овог храма.